Werkhandschoenen.

De Werkman heeft werkelijk alle soorten handschoenen voor u. Van Latex, Nitril, gecoate tot lederen werkhandschoenen. Heeft u specifieke vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact

Werkhandschoenen normering                                                        Shop hier : Shop

Handbescherming, waaronder werkhandschoenen is een zeer belangrijke vorm van persoonlijke bescherming tijdens het werken. Met de juiste handbescherming voorkom je een aangetaste huid en beschadigde vingers. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van handbescherming? Allereerst zijn er 5 normeringen voor handbescherming, waaronder werkhandschoenen. Deze normeringen zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat werkhandschoenen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 1. Norm EN 388: bescherming tegen mechanische risico's (waaronder de nieuwe norm voor snijweerstand: ISO 13997)
 2. Norm EN 374: bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
  • EN 374: Virus Bescherming tegen virussen
 3. Norm EN 407: bescherming tegen thermische risico's
 4. Norm EN 421: bescherming tegen straling en radioactiviteit
 5. Norm EN 511: bescherming tegen koude
 6. EC voedingsrichtlijn: voor gebruik met voedingsmiddelen

Norm EN 388 en norm ISO 139971. Norm EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s

EN 388 is de classificatienorm voor beschermende werkhandschoenen op basis van hun weerstand tegen mechanische risico's. Werkhandschoenen met de norm EN 388 beschermen tegen risico’s als schuren (A), snijden (B), scheuren (C), perforeren (D), snijweerstand TDM-test (E) en schokweerstand (F). Elke letter krijgt zijn eigen prestatieniveau waarbij 4 of 5 het best haalbare is (of 4 of 5 het hoogst is, hangt af van de categorie). Deze prestaties staan ook bij al onze handschoenen aangegeven.

Betekenis van de cijfers (van links naar rechts):

 • 1e cijfer: Schuurweerstand
 • 2e cijfer: Snijweerstand Couptest
 • 3e cijfer: Scheurweerstand
 • 4e cijfer: Perforatieweerstand
 • 1e letter: Snijweerstand TDM-test (ISO 13997)
 • 2e letter: Schokweerstand (hier wordt wel of geen P (Passed) getoond)

Schuurweerstand (EN 388)Schuurweerstand (EN 388)

Bij schuren (A) geldt: hoe hoger het prestatieniveau, hoe meer cycli er nodig zijn om door de handschoen heen te schuren.

 • Prestatieniveau 1 (komt op A, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 100 cycli
 • Prestatieniveau 2 (komt op A, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 500 cycli
 • Prestatieniveau 3 (komt op A, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 2.000 cycli
 • Prestatieniveau 4 (komt op A, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 8.000 cycli

Snijweerstand (EN 388 / ISO 13997) Snijweerstand (EN 388 / ISO 13997) 

Bij het snijden (B) gaat het om het aantal keer snijden dat nodig is om door de handschoen heen te gaan.

 • Prestatieniveau 1 (komt op B, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 1,2 cycli
 • Prestatieniveau 2 (komt op B, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 2,5 cycli
 • Prestatieniveau 3 (komt op B, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 5 cycli
 • Prestatieniveau 4 (komt op B, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 10 cycli
 • Prestatieniveau 5 (komt op B, zie de afbeelding) = weerstaat minimaal 20 cycli

snijweerstand werkhandschoenen ISO 13997Verandering in testen van snijweerstand (ISO 13997)

Eerder werd er geen onderscheid gemaakt tussen werkhandschoenen met de hoogste score uit de Coup Test en werkhandschoenen die het mes beschadigden. In de nieuwe EN 388: 2016 (ISO 13997) norm wel. Omdat het kan voorkomen dat een werkhandschoen tijdens de test het mes beschadigd of bot maakt, is er een vijfde score binnen de prestatiesniveaus gecreëerd. Hiermee wordt het niveau van het snijden aangegeven in overeenstemming met de ISO 13997. Als het mes onbeschadigd blijft, blijft de Coup Test de referentietest. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe hoger de beschermende waarde.

 • Coup test: met de Coup Test kan wordt berekend hoeveel cycli (heen en weer) er nodig zijn om door de handschoen te snijden bij een lage druk van 5 Newton. De uitslag van de Coup test wordt weergegeven als een cijfer van 0 tot 5.
 • TDM-test: de TDM-100 test geeft aan hoeveel kracht en massa er nodig is om door de werkhandschoen heen te snijden. De uitslag van de TDM-test wordt weergeven als een letter van A tot F.

Deze methoden zijn sinds de herziening betrouwbaarder omdat er meer gelet wordt op de staat van het mes tijdens het testen.


Norm EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s

Snijweerstand (ISO 13997)

Bij de snijweerstand van ISO 13997 (E) wordt gemeten welke kracht nodig is om de werkhandschoen met een gestandaardiseerd mes over een afstand van 20mm door te snijden. Deze vijfde letter is toegevoegd om de snijweerstand aan te geven wanneer de Couptest niet toepasbaar is.

 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) A = weerstaat minimaal 2 Newton
 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) B = weerstaat minimaal 5 Newton
 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) C = weerstaat minimaal 10 Newton
 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) D = weerstaat minimaal 15 Newton
 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) E = weerstaat minimaal 22 Newton
 • Prestatieniveau (komt op E, zie de afbeelding) F = weerstaat minimaal 30 Newton

Scheurweerstand (EN 388)Scheurweerstand (EN 388)

Bij scheurweerstand (C) gaat het om hoeveel kracht (uitgedrukt in Newton) er nodig is om de handschoen te scheuren.

 • Prestatieniveau (komt op C, zie de afbeelding) 1 = weerstaat minimaal 10 Newton
 • Prestatieniveau (komt op C, zie de afbeelding) 2 = weerstaat minimaal 25 Newton
 • Prestatieniveau (komt op C, zie de afbeelding) 3 = weerstaat minimaal 50 Newton
 • Prestatieniveau (komt op C, zie de afbeelding) 4 = weerstaat minimaal 75 Newton

Perforatieweerstand (EN 388)Perforatieweerstand (EN 388)

Bij perforatieweerstand (of prikweerstand) (D) wordt gemeten hoeveel kracht de werkhandschoen weerstaat voordat hij wordt doorboord, met gebruik van een punt met standaard afmetingen.

 • Prestatieniveau (komt op D, zie de afbeelding) 1 = weerstaat minimaal 20 Newton
 • Prestatieniveau (komt op D, zie de afbeelding) 2 = weerstaat minimaal 60 Newton
 • Prestatieniveau (komt op D, zie de afbeelding) 3 = weerstaat minimaal 100 Newton
 • Prestatieniveau (komt op D, zie de afbeelding) 4 = weerstaat minimaal 150 Newton

schokweerstand (EN388)Schokweerstand (EN 388)

Voor de schokweerstand wordt gemeten wat de overgebrachte kracht is van een gewicht van 2,5 kg met een impact van 5 joule op de werkhandschoen. Het materiaal mag hierbij bovendien niet scheuren. Bij deze test kan een handschoen slagen (P) of zakken.

 • Prestatieniveau (komt op F, zie de afbeelding) P = Geslaagd voor de test (Passed)
 • Prestatieniveau (komt op F, zie de afbeelding)    = Indien de handschoen niet slaagt voor de test, wordt geen niveau aangegeven

EN388:2016 norm


2. Norm EN ISO 374 bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

De Europese norm voor handschoenen bedoeld ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen is herzien en bijgewerkt. De nieuwe norm (EN ISO 374:2016) is in 2017 gepubliceerd en komt in de plaats van de EN 374:2003-norm. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm verfijnt de vereisten waaraan handschoenen moeten voldoen om de handen van arbeiders te beschermen die blootstaan aan gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen. De nieuwe EN ISO 374:2016-norm maakt de testresultaten consistenter en vergemakkelijkt de keuze van chemisch bestendige handschoenen voor gebruikers en veiligheidsadviseurs.

(Oude) Norm EN ISO 374:2003

EN374 Normering

Deze normering is vooral gericht op de penetratie en permeatie van gevaarlijke stoffen en zuren. Penetratie wil zeggen dat de handschoen niet mag lekken en permeatie duidt erop dat de handschoen zich niet als een spons mag gedragen, anders komt de huid alsnog in aanraking met de stof.

De iconen die hierbij worden gebruikt zijn als volgt:

 • Afbeelding 1 - EN 374-1: gaat gepaard met letters die staan voor verschillende chemicaliën waar de handschoen je voor minstens 30 minuten tegen moet beschermen. Kortom, permeatiebestendig voor drie chemicaliën.
 • Afbeelding 2 - EN 374-2: betekent dat de handschoen wel penetratiebestendig is (en dus niet lekt), maar nog niet bestendig is tegen specifieke chemicaliën.
 • Afbeelding 3 - EN 374-3: wil zeggen dat de handschoen minstens prestatieniveau 3 van de penetratietest haalt.

norm 374-1:2016Nieuwe) Norm EN ISO 374-1:2016

Een handschoen die beschermt tegen chemicaliën, wordt volgens de nieuwe norm dus gecertificeerd volgens de EN ISO 374-1:2016. Dit deel 1 beschrijft de eisen waaraan een dergelijke handschoen moet voldoen. Deze eisen zijn:

 • Voldoen aan de lektesten waarvan de methodes worden beschreven in de EN ISO 374-2:2014
 • Voldoen aan permeatie-eisen voor één of meer chemicaliën. Deze testmethode is beschreven in EN 16523-1:2015 (vroegere EN 374-3:2003).

De drie pictogrammen uit de oude EN 374-norm zijn vervangen door één pictogram voor drie categorieën chemische handschoenen, met de toevoeging van een letter. De nieuwe norm specificeert dus drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties (EN 374-2:2014). Handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en dienovereenkomstig geëtiketteerd met nieuwe pictogrammen.

Type A - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste zes chemicaliën uit de lijst
Type B - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 30 min voor ten minste drie chemicaliën uit de lijst
Type C - Doorbraaktijd is gelijk of groter dan 10 min voor ten minste één chemische stof uit de lijst

In de nieuwe EN ISO 374:2016 zijn in plaats van twaalf nu achttien stoffen gedefinieerd. Hieronder vindt u een overzicht van alle achttien stoffen.

In de EN ISO 374:2016 zijn achttien stoffen gedefinieerd:

 • A - Methanol (Primaire alcohol)
 • B - Aceton (Keton)
 • C - Acetonitril (Nitrilsamenstelling)
 • D - Dichloormethaan (Gechloreerde koolwaterstof)
 • E - Koolstofdisulfide (Zwavelhoudende organische verbinding)
 • F - Tolueen (Aromatische koolwaterstof)
 • G - Diethylamine (Amine)
 • H - Tetrahydrofuran (Heterocyclische en ethersamenstelling)
 • I - Ethylacetaat (Ester)
 • J - n-Heptaan (Verzadigde koolwaterstof)
 • K - 40% natriumhydroxide (Anorganische base)
 • L - 96% zwavelzuur (Anorganische mineraalzuur, oxiderend)
 • M - 65% salpeterzuur (Anorganisch zuur, oxiderend)
 • N - 99% azijnzuur (Organisch zuur)
 • O - 25% ammoniak (Organische basis)
 • P - 30% waterstofperoxide (Peroxide)
 • S - 40% fluorzuur (Anorganisch zuur)
 • T - 37% formaldehyde (Anorganisch mineraal Aldehyde)

EN ISO 374-4:2013 -  DEGRADATIETEST

De nieuwe EN ISO 374:2016-norm beschrijft ook voor het eerst twee metingen van handschoendegradatie. De uitvoering van de degradatietesten zijn beschreven in de EN ISO 374-4:2013-norm. De handschoenen worden voor en na contact met een chemische stof op twee manieren gemeten:

 1. Test voor weerstand tegen degradatie door perforatie
 2. Gewichtveranderingstest

EN ISO 374-5:2016EN ISO 374-5:2016  -  BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN GEVAARLIJKE CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

De nieuwe norm introduceert testen voor bescherming tegen virussen. De vorige norm dekte schimmels en bacteriën. Nieuwe markeringen op de verpakkingen duiden aan of de handschoenen beschermen tegen bacteriën en schimmels alleen of tegen bacteriën, schimmels en virussen. Het biogevaar-pictogram wordt gebruikt voor het markeren van handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels. Het pictogram wordt vergezeld door het woord 'VIRUS' als de handschoen voldoet aan de eisen van de virustestmethode.

Bekijk chemisch bestendige werkhandschoenen (EN 374)


EN407:20043. Norm EN 407: bescherming tegen thermische risico’s

Deze norm beschermt de handen tegen hitte en/of vuur. Ook hier gelden weer verschillende letters bij het icoon die aangeven hoeveel het materiaal aan kan:

 • A: heeft te maken met ontvlambaarheid en brandgedrag, kortom, hoe lang het materiaal blijft branden nadat de bron is verwijderd (prestatieniveau 0 - 4).
 • B: gaat over contacthitte, ofwel hoe lang de drager geen pijn voelt bij 100 - 500 graden Celsius (prestatieniveau 0 - 4).
 • C: betreft bescherming tegen convectieve hitte, gebaseerd op de tijd waarin het materiaal een vlam kan vertragen (prestatieniveau 0 - 4).
 • D: bescherming tegen stralingshitte, ofwel de mate waarin het materiaal de hitteoverdracht kan vertragen (prestatieniveau 0 - 4).
 • E: betekent in welke mate de handschoenen beschermen tegen kleine spatten gesmolten staal (prestatieniveau 0 - 4).
 • F: gaat over de mate waarin handschoenen beschermen tegen grote spatten gesmolten staal (prestatieniveau 0 - 4).

EN4214. Norm EN 421: bescherming tegen straling en radioactiviteit

Voor de bescherming van radioactiviteit moet een handschoen vloeistofdicht zijn en de penetratietest doorstaan. Om de handen te beschermen tegen straling moet de handschoen lood bevatten.

De pictogrammen rechts betekenen bescherming tegen ioniserende straling (links) en radioactiviteit (rechts).


EN5115. Norm EN 511: bescherming tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die de handen beschermen tegen geleidings- en contactkou tot -50°C. De bescherming tegen kou wordt aangeduid met een pictogram, gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus, die verwijzen naar specifieke beschermende eigenschappen, namelijk (A) bescherming tegen convectiekoude, (B) bescherming tegen contactkoude en (C) waterdoorlaatbaarheid.

Koudebestendige werkhandschoenen moeten dus zowel tegen doordringende kou (convectiekoeling) als tegen contactkou (direct contact met koude voorwerpen) beschermen. In beide gevallen is 4 het hoogste prestatieniveau. Voor de waterdichtheid van de werkhandschoen bestaan twee waarden: 0 en 1. Wanneer na 30 minuten geen water is binnengedrongen, wordt de handschoen met de waarde 1 gekenmerkt.

 • 1e cijfer (komt op A, zie de afbeelding): Convectieve kou (0-4)
 • 2e cijfer (komt op B, zie de afbeelding): Contactkoude (0-4)
 • 3e cijfer (komt op C, zie de afbeelding): Waterafstotendheid (0-1)

 


6. EC voedingsrichtlijn

Deze kaderrichtlijn (EG) 1935/2004 legt de beginselen vast voor alle materialen die in contact kunnen komen met levensmiddelen. De richtlijn bepaalt dat de materialen bij normaal gebruik geen bestanddelen aan de levensmiddelen mogen afgeven in hoeveelheden die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens of die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen, dan wel een aantasting van de organoleptische eigenschappen(bijvoorbeeld smaak, kleur, textuur, geur) ervan kunnen leiden. De richtlijn onderscheidt zeventien materiaalgroepen. Werkhandschoenen vallen in de materiaalgroep kunststof.


Bij het kopen van werkhandschoenen dien je dus goed te kijken naar de normeringen waar de handschoenen aan moeten voldoen. Vervolgens dien je nauwkeurig te kijken naar de prestatieniveaus. Voor meer informatie over de verschillende normeringen of voor vragen over een van onze producten, kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder met je vraag.